ANBI Informatie

Directeur

Brigitte van der Sande

Bestuur

Gina Dumfries, voorzitter
Dirk Blikkendaal, penningmeester
Christina Li, secretaris

Doelstelling Stichting Mouflon

De stichting is in 1992 op initiatief van Paul Kempers en Brigitte van der Sande opgericht en stelt zich ten doel 'publicaties en manifestaties op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst uit te brengen casu quo te organiseren, teneinde nieuwe gezichtspunten te formuleren en onontgonnen gebieden van de kunsten te exploreren'.

Financiering

De stichting ontvangt geen structurele subsidie en zoekt per project fondsen en sponsoren. Other Futures is het eerste project sinds 2009.

jaarrekening 2017

Het betreft het (boek)jaar waarin de voorbereidingen werden getroffen voor een tweejaarlijks evenement. De kosten zijn voornamelijk voorbereidingskosten en vooruitbetaalde kosten. De baten zijn vooruit ontvangen bijdragen van fondsen.

Balans Stichting Mouflon 2017
Winst- en Verliesrekening Stichting Mouflon 2017

JAARREKENING 2018

Other Futures Jaarverslag ANBIĀ 2018

Beloningsbeleid

Het bestuur van Mouflon ontvangt geen vergoeding. De directie bestaat uit een persoon, die verantwoording aflegt aan het bestuur van de stichting. Per project wordt gewerkt met een team van freelancers.

Hoofdlijnen beleidsplan

In de eerste editie van Other Futures komen de denkbeelden en praktijken van niet-westerse makers en denkers over de toekomst aan bod: een verkenning van onbekend terrein. Bij volgende edities openen we het platform voor iedereen die inspirerende toekomsten verbeeldt of bouwt. Other Futures wordt een ontmoetingsplaats om nieuwe inzichten te delen over waar we met deze wereld heen willen en hoe we dat tot stand kunnen brengen. Het platform gebruikt sciencefiction niet alleen om te reflecteren op de toekomst maar ook als een tool of empowerment: een instrument om een nieuwe wereld mee te bouwen.

Voorafgaand aan elke editie vindt het eendaagse programma Other Futures Academy plaats. Het online platform op de site verbindt de tijdens de Other Futures Academy en het festival opgedane kennis en ervaringen met een internationaal publiek en zorgt voor een brug naar de tweede editie in 2020.

Terug